18 feb. 2014

Artikel i Västra Nyland

Tidningen Västra Nyland har ganska tydligt tagit ställning till det aktuella MilaPro-ärendet i Ingå. Artikeln kan läsas här.

Då jag bekantade mig med artikeln började jag fundera på vad som riktigt sägs i Journalistreglerna om publicering av texter. Jag hittade följande på Journalistförbundets hemsida:

"10. Journalister bör kontrollera uppgifter så väl som möjligt – även om de har publicerats tidigare.
11. Allmänheten ska kunna skilja fakta från åsikter och fiktivt material. Inte heller bild- eller ljudmaterial får användas på ett vilseledande sätt.
12. Journalister ska förhålla sig kritiskt till informationskällorna. Detta är särskilt viktigt i kontroversiella frågor, eftersom nyhetskällorna kan syfta till egen vinning eller till att skada andra."

I artikeln använde man sig av fyra olika källor: denna blogg, MilaPros vd Mika Ingi, bildningschef Jukka Talka (Pemar) och rektor Olli-Pekka Lehtonen (Pemar). Att man använder en blogg som en direkt källa är kanske inte att rekommendera. Ifall jag var journalist, skulle jag läsa bloggen och försöka hitta tips om folk och instanser som jag kunde kontakta för att få bekräftat det som skrivs i bloggen. Som jag tidigare skrivit kontaktade jag bildningsväsendena i Raseborg, Lojo, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Jag kontaktade även Opettajien Ammattiliitto (OAJ), Finlands Svenska Lärarförbund (FSL) och utbildningsgranskarna på Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Sammanlagt tog det mig några timmar att nå alla och diskutera ärendet med dem. En liten ära är det väl ändå att man tycker att min blogg är så pass tillförlitlig att man kan hänvisa till den. 

Företaget MilaPro vill komma till Ingå, det har blivit helt klart. Som man kunde läsa i artikeln har de redan anställt sju personer till enheten i Ingå, även om ärendet ännu bereds här. Att intervjua vd:n för företaget är kanske inte så tillförlitligt med hänvisning till punkt 12 i Journalistreglerna, som kan läsas ovan.

Det är intressant att bildningstjänsterna i Pemar så rakt kritiserar bildningstjänsterna i Ingå. De undrar om vi har för mycket pengar när vi inte har möjligheter att ta barnhemmet hit. Jag anser att en kommun kan och ska tala enbart utifrån sina egna erfarenheter och inte ta ställning till situationen i andra kommuner.

Jag kan mycket väl förstå att undervisningen av barnhemsbarnen går att ordna fint i Pemar. Där finns en stor sammanhållen grundskola, Vista, med ca 700 elever på klasserna 1-9 och därtill sju mindre grupper. (Det påminner väldigt mycket om Winellska skolan, där jag själv jobbar.) Eleverna i barnhemmet är inskrivna i Vista, kommunen har en läroplan, betygsbottnar, elevvård för elever i alla grundskolans årskurser osv. Specialklassläraren, som har hand om undervisningen i skolhemmet, har ett kollegium som han/hon tillhör. Specialklassläraren kan delta i skolans planeringsdagar och få kollegialt stöd av skolans rektor och de andra specialklasslärarna i skolan. Bildningstjänsterna i Pemar kan inte veta hur ansträngd skolsituation vi har i Ingå med Merituuliskolans mögelproblem och Kyrkfjärdens skola, som är i akut behov av en specialklasslärartjänst. Därför anser jag att det är osakligt av dem att ge kommentarer om bildningstjänsterna i Ingå.

Bildningstjänsterna i Raseborg, Lojo, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt anser det vara omöjligt för Ingå att ordna undervisning för barnen i barnhemmet då vi inte har en skola med klasser upp till årskurs 9. Samma säger OAJ och FSL. Intressant att Pemar stad har en annan åsikt.