25 feb. 2014

Enlärarskolan, del 2

I mitt första blogginlägg om "Enlärarskolan" valde jag att plocka fram en del av det som jag och min väninna diskuterade gällande MilaPro:s barnhemsprojekt i Ingå. Nu följer en fortsättning på våra diskussioner.

Hur är det om elevens behov av särskilt stöd upphör?

Min väninna poängterade att om en elev gör stora framsteg så kan behovet av särskilt stöd upphöra. Då har eleven rätt att bli överförd till allmänundervisningen, eventuellt med vissa stödåtgärder (specialundervisning på deltid, extra hjälp av assistent osv.). Detta är inte möjligt i Ingå, eftersom vi inte har allmänundervisning i årskurserna 7-9.

Vem ska skriva läroplanen?

Jag måste svara åt min väninna att jag ärligt talat inte har en aning. I skolan där jag jobbar skrivs läroplanerna i team, som består av ämneslärare. T.ex. ämneslärarna i finska jobbar med läroplanerna i finska, ämneslärarna i huslig ekonomi jobbar med planerna i huslig ekonomi osv. Vi har inga ämneslärare i Ingå, så jag vet faktiskt inte vem som skulle ha den ämneskunskap som behövs för att skriva en läroplan för årskurserna 7-9. Kan man månne "stjäla" en läroplan från någon annan kommun?

Vilka läromedel används?

Ifall vi hade en skola med årskurserna 7-9, så skulle denna bit vara lätt att lösa. Eleverna i barnhemmet kunde använda samma läromedelsserier som resten av kommunens elever i åk 7-9. De elever som behöver särskilt stöd kunde använda samma, eventuellt anpassade, läromedel som de andra eleverna som får särskilt stöd. Det blir en svår uppgift för en specialklasslärare att välja ut läromedel i alla teoretiska ämnen som undervisas i åk 7-9, speciellt eftersom urvalet på finska är större än på finlandssvenska. Men, kanske man även här kunde "stjäla" idéer från någon grannkommun?

Vem ansvarar för budgeten?

Skolans rektor, givetvis. Det betyder Merituuliskolans rektor eller vicerektor. I Winellska skolan där jag jobbar har vi ämnesansvariga lärare i varje ämne. De som är ämnesansvariga skriver ett budgetförslag till skolans rektor, som sedan går igenom förslagen, fördelar pengarna mellan de olika ämnena och ser till att budgeten håller. De som är ämnesansvariga beställer allt material till skolan inom ramen för budgeten. Förutom läroböcker handlar det om material till teknisk- och textilslöjd, musik, bildkonst, huslig ekonomi osv. Specialklassläraren skulle ha ett svårt uppdrag framför sig - skriva ett budgetförslag för alla ämnen. Rektorn, som inte är insatt i undervisningen i åk 7-9, har svårt att ta ställning till budgetförslaget.

Undrar om förtroendemännen skulle ha något att säga om specialklasslärarens eller rektorernas arbetsbelastning?

I detta och det förra blogginlägget om "Enlärarskolan" har jag diskuterat en del av de problem som måste lösas innan man kan rösta för att MilaPros barnhem kan starta upp sin verksamhet här. Det ser ut som om det enda alternativet är att grunda en egen skola med årskurser upp till årskurs 9. Eller att be Milapro att rikta sin ansökan till någon annan kommun.