11 feb. 2014

MilaPro och Ingå

En hetsig debatt har pågått i vår kommun ända sedan slutet av december 2013. Kommuninvånarna fick då veta, att företaget MilaPro önskar inleda ett samarbete med Ingå kommun. Samarbetet skulle gälla ett barnhem för specialbarn i årskurserna 7-9. Företaget MilaPro/Care Component skulle bygga själva barnhemmet och anställa största delen av personalen, medan ansvaret för undervisningen av eleverna skulle falla på Ingå kommun. Företaget hade även kontaktat våra grannkommuner Lojo och Sjundeå i samma ärende, men där fanns inget intresse för ett samarbete i frågan. Våra grannkommuner hänvisade till resursbrist. Jag ställde mig genast från början mycket tveksam till ett samarbete, då jag inte kunde förstå hur Ingå kunde ha resurser om inte Lojo och Sjundeå hade det.

Ärendet har tyvärr skapat en negativ stämning bland en del kommuninvånare. På sociala medier har några varit snabba att beskylla vissa ingåbor för att vara trångsynta och inskränkta. Anonyma insändare, som sett ut att vara från ett och samma tangentbord, har protesterat högt och skrivit att de inte vill ha barnhemmet i sitt grannskap. Som en liten ursäkt för de kommuninvånare vars första reaktion varit ett starkt motstånd kan ju berättas att det först gick rykten om att det handlar om en anstalt för barn som har problem med droger och berusningsmedel och att en del av dem behöver rehabilitering. Men efter denna första reaktion började många invånare ta reda på fakta i stället för att bara sätta sig på tvären. Ju mera man visste, desto mera skingrades oron och ersattes av en mer positiv attityd. Från att ha varit NIMBY (Not In MY BackYard) blev många istället YIMBY (Yes In My BackYard), dvs. man kunde nog tänka sig att bo granne med en barnskyddsanstalt.

Men, det egentliga problemet är ju inte alls vem som vill bo granne med barnhemmet och vem inte. Det stora problemet i Ingå har i detta ärende hela tiden varit det, att vi inte har en egen skola med årskurserna 7-9. Således skulle eleverna i barnhemmet inte kunna få läroplansenlig undervisning i vår kommun. 

För en dryg vecka sedan uppstod det en ganska hetsig diskussion om detta i en Facebook-grupp, som heter Ingå-Inkoo. Gruppens moderator lade upp Svenska Yles nyhet om att ungdomshemmet föreslås byggas i Torp. Därefter gick debatten het. Under diskussionens gång blev jag och mina motiv ifrågasatta av för mig helt främmande människor, som uppenbart inte kände till skolsektorn. För att få mina uppfattningar bekräftade, började jag undersöka MilaPro-ärendet närmare. 

Under den senaste veckan har jag kontaktat bildningskanslierna i Raseborg, Lojo, Sjundeå och Kyrkslätt, Finlands Svenska Lärarförbund (FSL), Opettajien Ammattijärjestö (OAJ) och utbildningsgranskarna på Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Alla diskussioner har lett till samma svar: Ifall Ingå vill ordna undervisning för barnen i barnhemmet, måste Ingå kommun grunda en egen skola med årskurserna 7-9. I den skolan måste man ha ämneslärare i alla obligatoriska ämnen.

Jag skrev en insändare om ärendet till Kirkkonummen Sanomat. Insändaren kan läsas här (på finska, tyvärr).

Kirkkonummen Sanomat, 9.2.2014

Kort sammanfattat skrev jag att det inte är ekonomiskt lönsamt för Ingå att ordna undervisningen för barnhemsbarnen i samarbete med någon grannkommun, eftersom statsunderstödet för eleverna betalas till den kommun, som har hand om elevernas undervisning. Jag skrev även att det är omöjligt för Ingå att ordna undervisningen i den egna kommunen, då vi inte har en skola med åk 7-9.

Igår kväll var jag och lyssnade på kommunfullmäktiges möte och efter mötet diskuterade jag med några ledamöter. De berättade att beredningarna i Milapro-ärendet finns att läsa på kommunens hemsidor. Jag läste dem i morse och lade märke till att jag i mina undersökningar kommit fram till nästan samma svar som bildningsdirektör Paanajärvi i sin beredning. Jag hade dock inte kontaktat MilaPro/Care Component, vilket bildningsdirektören hade gjort. 

Tidningen Västra Nyland berättade förra veckan, att beredningen i ärendet innehöll så många brister eller fel, att bildningsdirektören fick i uppdrag att bereda ärendet på nytt. Enligt min uppfattning är de eventuella små bristerna oväsentliga, då samarbetet med MilaPro faller på det faktum, att vi inte kan ordna undervisningen för barnhemsbarnen.

I morse skickade jag e-post om detta till kommundirektören, förvaltningsdirektören, bildningsdirektören och medlemmarna i bildningsnämnden. Bildningsnämnden har möte 27.2. och kommunstyrelsen 3.3. Det ska bli intressant att se hur det röstas i ärendet.

En sak är väldigt oklar för mig. Varför ville MilaPro inleda ett samarbete med Ingå, trots att vi inte har en egen skola med årskurserna 7-9?