25 jan. 2015

iPad-MOOC

Deltar för första gången i en MOOC, dvs. Massive Open Online Course. Temat är "iPad som lärarens arbetsredskap" (iPad opettajan työvälineenä). Kursen går på finska under tiden 22.1.2015-5.3.2015 och den ordnas av Esbo stads IKT-fortbildare på lärplattformen Eliademy.


Förutom diskussionsforumet som finns på Eliademy kan man diskutera
kursinnehållet med de andra kursdeltagarna i en FB-grupp.

Kursen går ut på att man planerar en studiehelhet, som man förverkligar i skolan under kursens lopp. Uppgiftsbeskrivningen lyder så här:

Välj ett fenomen, ett tema eller ett ämne som du kommer att behandla i undervisningen. Anpassa temat och målen till elevernas kunskapsnivå och ålder. Ha tydliga mål och redovisa dem för eleverna då arbetet inleds. 
Planera studiehelheten så, att du använder minst en app ur varje kategori (1, 2, 3 och 4).
1. Informationssökning: använd mindmap-, ordbehandlings- och "kalkylbladsappar" samt webbläsare (t.ex. Safari, Popplet, Pages och Numbers)
2. Behandling av information: använd bokskapar- och presentationsappar (t.ex. Book Creator, Keynote)
3. Presentation av information/projekt: använd kamera-, videoediterings- och multimedia-appar (t.ex. Keynote, Explain Everything, iMovie)
4. Bedömning av projektet: via molntjänster (t.ex. Showbie, Dropbox, YouTube)Eftersom jag är vårdledig ännu denna vår frågade jag om min kollega Karin Asunmaa, som är lektor i finska och främmande språk, vill samarbeta med mig under projektets gång. Hon tyckte att det lät som en bra idé och således ska jag under de kommande veckorna skriva ner arbetsprocessen här i bloggen. Dels för att reflektera över arbetet, men även för att Karin ska kunna ge förslag och idéer så att projektet blir genomförbart (och gärna riktigt lyckat) i hennes grupper.  
Tanken är att niondeklassisterna som Karin har i A-finska får göra projektet. Till kursinnehållet på nian har redan länge hört en s.k. fackuppsats där eleverna ska skriva om något som har med Finland att göra. Temat kommer även nu att vara det samma, men slutprodukten kommer att se lite annorlunda ut. Ska bli roligt och spännande att se hur projektet utvecklas! För min del blir det att använda de ovannämnda apparna och skapa en film som presenterar projektet och arbetsgången för Karins elever.

2 jan. 2015

Skola 4.0 på Facebook

Det sägs att nya idéer dyker upp då man sover. Jag fick vittna detta för några nätter sedan då jag vaknade 04.51 och slogs av en tanke: jag ska skapa en ny sida på Facebook för skolrelaterade uppdateringar. Sidan ska heta "Skola 4.0". Kunde ju inte somna om efter att jag fått det på hjärnan och funderade länge hur det skulle fungera och om det ens finns ett intresse för något sådant. Har redan under flera veckors tid tänkt att jag måste sluta spamma mina FB-vänner med inlägg som har med skola och skolutveckling att göra. Även om många av mina FB-vänner är lärare så är alla inte det och tror inte att de orkar läsa mina "läraruppdateringar".

Jag tänkte att Facebook får bli ett privat forum för mig och att jag i fortsättningen skriver alla läraruppdateringar enbart på Twitter. När jag nämnde om det för två kollegor sade de att jag inte får göra så, eftersom de inte har tid att sätta sig in i hur Twitter fungerar. Så när jag vaknade för några morgnar sedan kändes det som en bra tanke att skapa en ny sida, så att mina två kollegor kan läsa läraruppdateringar där och resten av mina FB-vänner slipper det. 

Genom Twitter har min värld på sätt och vis blivit ganska liten, samtidigt som den blivit större, då jag kommit i kontakt med "educators" från bl.a. USA, England, Nya Zeeland, Australien, Kanada, Sverige och givetvis Finland. De delar mängder av intressanta länkar och tips, som jag delar vidare. Twitter är ett otroligt redskap för att skapa sig ett eget PLN (professional learning network), det kan inte förnekas. Men samtidigt förstår jag att många lärare har redan nu så mycket av allt med e-post, Wilma/Helmi, FB-grupper osv. att det helt enkelt inte finns tid och ork för något som Twitter, som ändå kräver en viss ansträngning för att komma in i. Min förhoppning är att Skola 4.0 kan fungera som ett mellanting: inlägg om skola, men på ett för många bekant forum och i en mer begränsad grupp (pga. språket) än på Twitter. Dessutom fungerar diskussioner bättre på FB då kommentarerna inte är begränsade till 140 tecken. 

Sagt och gjort, jag skapade sidan tidigt på nyårsafton och skrev om det på min privata FB-sida. Nu har det visat sig att sidan väckt mycket mer intresse än vad jag kunnat ana. För tillfället har ca 160 personer gillat sidan och bland dem finns många för mig helt nya namn. Otroligt fint och väldigt kul att komma i kontakt med nytt skolfolk! Tusen tack till alla som hittills gillat sidan, delat den och/eller bjudit in sina FB-vänner!

Bilden från min förra klass, där vi jobbade mycket utgående från projekt. Eleverna
skapade en hel del tillsammans. Kanske vi lärare kunde använda samma "arbetssätt" och börja
skapa och utveckla mera tillsammans?

Sidan är öppen för alla och vem som helst kan skriva ett inlägg, så länge det hör ihop med sidans teman: utbildning, skolutveckling, undervisning och ledarskap. Och eftersom Finland är ett tvåspråkigt land, kan uppdateringarna skrivas och diskussionerna föras på finska, svenska eller engelska. 

Många lärare, skolledare, administratörer, bildningschefer osv. på olika håll i Finland och Sverige gör ett väldigt fint jobb, men vi är ännu inte så bra på att lyfta fram det goda vi gör. Jag hoppas att sidan kan bidra till att vi nu lättare kan hitta varandra och många nya tankar och idéer. 

Och ja, till själva FB-sidan hittar du här. Välkommen med!