25 jan. 2015

iPad-MOOC

Deltar för första gången i en MOOC, dvs. Massive Open Online Course. Temat är "iPad som lärarens arbetsredskap" (iPad opettajan työvälineenä). Kursen går på finska under tiden 22.1.2015-5.3.2015 och den ordnas av Esbo stads IKT-fortbildare på lärplattformen Eliademy.


Förutom diskussionsforumet som finns på Eliademy kan man diskutera
kursinnehållet med de andra kursdeltagarna i en FB-grupp.

Kursen går ut på att man planerar en studiehelhet, som man förverkligar i skolan under kursens lopp. Uppgiftsbeskrivningen lyder så här:

Välj ett fenomen, ett tema eller ett ämne som du kommer att behandla i undervisningen. Anpassa temat och målen till elevernas kunskapsnivå och ålder. Ha tydliga mål och redovisa dem för eleverna då arbetet inleds. 
Planera studiehelheten så, att du använder minst en app ur varje kategori (1, 2, 3 och 4).
1. Informationssökning: använd mindmap-, ordbehandlings- och "kalkylbladsappar" samt webbläsare (t.ex. Safari, Popplet, Pages och Numbers)
2. Behandling av information: använd bokskapar- och presentationsappar (t.ex. Book Creator, Keynote)
3. Presentation av information/projekt: använd kamera-, videoediterings- och multimedia-appar (t.ex. Keynote, Explain Everything, iMovie)
4. Bedömning av projektet: via molntjänster (t.ex. Showbie, Dropbox, YouTube)Eftersom jag är vårdledig ännu denna vår frågade jag om min kollega Karin Asunmaa, som är lektor i finska och främmande språk, vill samarbeta med mig under projektets gång. Hon tyckte att det lät som en bra idé och således ska jag under de kommande veckorna skriva ner arbetsprocessen här i bloggen. Dels för att reflektera över arbetet, men även för att Karin ska kunna ge förslag och idéer så att projektet blir genomförbart (och gärna riktigt lyckat) i hennes grupper.  
Tanken är att niondeklassisterna som Karin har i A-finska får göra projektet. Till kursinnehållet på nian har redan länge hört en s.k. fackuppsats där eleverna ska skriva om något som har med Finland att göra. Temat kommer även nu att vara det samma, men slutprodukten kommer att se lite annorlunda ut. Ska bli roligt och spännande att se hur projektet utvecklas! För min del blir det att använda de ovannämnda apparna och skapa en film som presenterar projektet och arbetsgången för Karins elever.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar