2 juni 2015

Uusi koulutus-försöket med "förstelärare" avslutades

Bakom mig har jag väldigt intressanta veckor. Som projektkoordinator har jag kommit i kontakt med många inspirerande människor, med vilka jag fört givande diskussioner - både "på riktigt" och på sociala medier.

Vad jag som koordinator sysslat med kan läsas i ett tidigare blogginlägg här. Efter det inlägget har jag fortsatt att diskutera skolutveckling och "skolutvecklarlärare" med både lärare, rektorer och även sådana, som jobbar inom andra branscher. Sitra ordnade två ypperliga tillställningar för detta ändamål. Dels fick jag delta i seminariet som ordnades för skolutvecklingsnätverket (Kehittämiskouluverkosto) i Mässcentret 11-12.5. Sitra var utställare på seminariet och jag fick vara med och berätta om vårt försök och diskutera nya synvinklar, tillsammans med Tarmo Toikkanen, som berättade om Edukata-modellen (bloggar om det senare). Dessutom fick jag delta i Sitras Ideapaja i Gamla Studenthuset 19.5, där jag egentligen presenterade VESO-MOOC-idén (som kläckts av Jenni Vainio - @jenni_med_i - och handlar om nya strukturer för lärarfortbildning), men där många även ville diskutera idén om skolutvecklarlärare.

När försöksveckorna var slut skickade jag ett utvärderingsformulär till lärarna som deltog i försöket samt deras rektorer. Sammandraget av utvärderingssvaren kan läsas här (på finska).

Vad gjorde lärarna som deltog i försöket då? Förutom att vi tillsammans bollade tankar om skolutveckling och möjligheter för lärare att jobba med skolutveckling (f2f och per e-post), testade två av lärarna - Linda Niemi från Winellska skolan och Irina Andersson från Kyrkslätt Gymnasium - på att jobba som skolutvecklarlärare. De kunde räkna med att jobba ca 4h/vecka med försöket och de valde att inte ta in vikarier, utan att sköta uppdraget vid sidan om sin egen undervisning. Vilka utvecklingsuppdrag de skulle sköta fick de avgöra tillsammans med sina rektorer, eftersom jag som koordinator inte kan veta hurdana utvecklingsbehov deras skolor har. Under ett fyra-fem veckor långt projekt hinner man inte med hur stora projekt som helst, vilket naturligtvis begränsade valmöjligheterna.

Irina valde att utveckla tanken "Hur stöda studerande så att de utvecklar en bra studieteknik?", eftersom både hon och gymnasierektorn Maria Ekman-Ekebom ansåg att det är något som borde förbättras hos dem. Irina skrev tre blogginlägg om sitt projekt och dem kan man läsa här:

Mina första tankar

Halvvägs med nya frågor och nya idéer

Skolutvecklare behövs på alla plan

Jag fick idag höra att Irina och rektor Maria kommer att träffas nästa vecka för att diskutera fortsättningen - känns väldigt fint att försöket eventuellt leder till nya utvecklingsmöjligheter i Kyrkslätt Gymnasium!

Linda har inte ännu hunnit skriva sitt sista blogginlägg, men i början av försöket funderade hon så här:

Försök på besök

Jag vet att Linda haft givande diskussioner med skolans rektor om vad som behöver utvecklas. Linda var intresserad av bl.a. att testa och utvärdera nya undervisningmetoder och av att jobba med elever, som känner sig stressade. Hon införde bl.a. en "avslappningsrast" - den hade jag gärna tagit del av! Nästa läsår kommer Linda att vara med i skolans ledningsgrupp för första gången, så det blir kul att ta del av Lindas utvecklingsidéer när skolan igen börjar.


Den tredje läraren som var med i försöket, Risto Lauri från Koulumestarin koulu i Esbo, hade ett annorlunda upplägg under försöksveckorna. I deras skola har de valt att förutom en rektor ha två biträdande rektorer, av vilka Risto är den ena. Dessutom jobbar han som resurslärare. Det betyder att han egentligen redan nu jobbar som "skolutvecklarlärare", så med honom har vi bollat tankar om hur det är att jobba med sådana uppgifter. Koulumestarin koulu tycks vara en väldigt innovativ skola med bra strukturer och det var intressant att höra hur de hade organiserat sin vardag (bloggar om det senare). Risto bloggade om att jobba i lärarlag, vilket är ett effektivt sätt att utveckla både sin undervisning och att få in mera "dela-med-dig"-tänk i skolorna. Texten kan läsas här (på finska).

Till sist skrev vi fyra en artikel om våra tankar om skolutvecklarlärare. Sitra publicerade artikeln och den kan läsas här (på finska). Torsdagen den 4 juni kommer jag, Irina och Risto att delta i avslutningen av Uusi koulutus-forumet i Heureka. Tillställningen går under namnet Rakkaudesta oppimiseen ("Av kärlek till inlärning") och där får vi berätta om våra tankar kring försöket och skolutveckling. Som bonus får vi lyssna till en mängd intressanta talare, bl.a. Aulis Pitkälä, Kirsti Lonka och Lauri Järvilehto.

Sammanfattningsvis är jag riktigt glad och nöjd över att idén väckte så pass stort intresse inom Uusi koulutus-forumet att Sitra finansierade ett försök och gav det publicitet. Jag överraskades av det positiva bemötandet som försöket fick, både "på fältet" och och i FB-gruppen Uusi koulutus. Det finns verkligen ett stort intresse för att börja utveckla skolorna och lärarskapet mer målinriktat och eftersom det är ett enormt arbete behöver rektorerna få hjälp av lärarna (som i sin tur behöver ha rektorernas stöd i utvecklingsarbetet). Tack till Irina, Linda och Risto samt skolornas rektorer för att ni ville och vågade ställa upp med kort varsel och tack till alla andra som bollat tankar med oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar