13 feb. 2016

Skrivflyt eller rättstavning i åk 1?

Som jag skrev i det förra inlägget satsar vi i klassen på att få skrivflyt. Att inte satsa stort på rättstavning nu genast på ettan kan eventuellt väcka en del frågor hos föräldrar, så jag förklarar här varför vi i min klass gör som vi gör.

Skrivinlärning är en lång process med många olika faser. De olika faserna kan man läsa mera om här.

På ettan är eleverna givetvis i olika faser av sin läs- och skrivutveckling. Många skriver ljudenligt, t.ex. trollkarl kan bli trålkarl eller trål karl och morgon kan bli mårgån. Så ska det vara i början och så får det vara i början. Eleven har redan nått långt i sin skrivutveckling då hen kan kombinera ett bokstavsljud med rätt bokstavssymbol (åtminstone en sådan bokstav vars bokstavsljud låter rätt, t.ex. i sig = i cei ). 

Att förstå skrivregler, t.ex. vad det betyder att "långt å-ljud stavas med å som i tåg och kort å-ljud med o som i kort" eller "kort vokal = två konsonanter som i tall, lång vokal = en konsonant som i tal" är kvantfysik för många barn som just lärt sig läsa och skriva. Jag kan berätta att det kan vara väldigt abstrakt för femteklassister också. Vad var nu en vokal, vad var en konsonant? 

Att jag inte går in och rättar stavfelen i elevtexterna just nu då vi jobbar med skrivflyt betyder inte att eleverna aldrig kommer att lära sig att stava rätt. De kommer att lära sig det sedan när de nått en sådan fas i sin läs- och skrivinlärning att de är mer intresserade av det och mottagliga för det. När det sker varierar mellan olika barn. 

Man kan jämföra läs- och skrivinlärning med att cykla. Inte sade jag till min son att han ska kunna cykla "utan händer" dagen efter att han lärt sig att cykla utan stödhjul. Han hade ju bara sett oförstående på mig eller blivit arg då jag ställer omöjliga krav på honom. Han hade vetat att han kommer att misslyckas.


Här någon som nått långt i sin träning...
På höstens föräldramöte frågade jag av mina elevers föräldrar vilka förväntningar de har på sitt barns skolstart och skolgång. Bland svaren fanns bl.a. följande tankar: "att mitt barn ska få upptäcka att det är roligt att lära sig", "att barnet ska få lyckas och känna att det kan och är bra". Jag har sett att satsningen på skrivflyt istället för rättstavning stöder dessa önskemål, så nu får eleverna skriva på, vara stolta över sina texter och se att de kan och klarar av att uttrycka sig i skrift.

Edit 29.2.2016: Hittade via läsambassadören Katarina von Numers-Ekman en artikel som Hem och skola publicerat om detta, läs mera här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar