16 sep. 2017

Första make-projektet: hållbara konstruktioner

Som jag skrev i våras kommer min klass (åk 3) att under det här läsåret få vara med som pilotklass i MAKE-projektet. Vi har träffats med pilotgruppen en gång i slutet av maj och dessutom har vi haft några distansträffar (bl.a. en på jitsi.org, som var en ny plattform för mig).

Min klass börjar med MAKE-projektet "på riktigt" efter jullovet, när vi fått flytta till ett nytt klassrum. Just nu är vi inhysta i skolans bibliotek där det inte finns så mycket utrymme för våra projekt, men lite making har vi ändå kunnat jobba med.

I omgivningsläran bekantade vi oss med hållbara konstruktioner. Vi läste om olika konstruktioner och funderade varför vissa konstruktioner är mer hållbara än andra. Eleverna observerade olika konstruktioner i sin omgivning och gjorde några experiment mha. papper och målartejp. De skulle bygga ett torn, en instabil bro och en stabil bro.

Efter experimenterandet i klass gick vi till skogen där eleverna försökte bygga hållbara broar av naturmaterial.


Under dessa två aktiviteter övade eleverna att planera sitt arbete, att revidera planen, att lösa problem och att samarbeta med andra. Nu hade vi tillräckligt med förhandskunskap för att skapa vårt första lilla maker-projekt i åk 3.
Eleverna skulle individuellt, i par eller i grupper med max. 3 elever göra följande:

1. Planera en liten, hållbar bro utgående från det material som finns till hands (papper, kartong, lim, målartejp, piprensare, glasspinnar)
2. Rita projektplanen i häftet, även anteckna materialbehovet
3. Bygga enligt planen
4. Revidera planen vid behov
5. Bygga vidare
6. Fotografera hela arbetsprocessen samt slutprodukten
7. Dokumentera arbetet genom att göra en kort film i iMovie

Under arbetets gång påminde jag eleverna om:

- att fundera på vad de lärt sig om hållbara konstruktioner och utnyttja den kunskapen i arbetet
- vikten av att dokumentera hela processen, inte enbart produkten
- använda varandra som resurser (som ensam vuxen med 20 elever hinner man inte svara på alla frågor genast): "Om du har ett problem, fundera vem av dina klasskompisar kan hjälpa dig, gå till den kompisen och be om hjälp."

I fjol upplevde jag ibland våra maker-projekt som stundvis kaotiska då många behövde hjälp samtidigt (och vi hade lim överallt!). Under det här arbetet kändes det att det definitivt varit värt att satsa på samma arbetssätt tidigare. Nu hade eleverna ett fint flyt i arbetet och ingen kaos-känsla infann sig. Som bonus kan nämnas att eleverna var superskickliga att göra film i iMovie, även om vi inte jobbade så många gånger med film på tvåan.

Här en kort videofilm av mina elever Valter och Linus (publicerad med tillstånd). I filmen dokumenterar de tydligt sitt broprojekt från planering till testning, revidering och till sist ännu slutprodukten.


Broprojekt from Minttu Myllynen on Vimeo.


För den som vill veta mera om making kan jag rekommendera boken Makeology-Makerspaces as Learning environments (red. Peppler, Halverson och Kafai). I boken finns många bra tips om hur lägga upp maker-projekt så att de har en möjlighet att lyckas och att de leder till inlärning hos eleverna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar