6 nov. 2014

Slopa kontroll av samplaneringstiden?

För några dagar sedan läste jag ett väldigt intressant blogginlägg, "Johtamisjärjestelmän tuunausta" (ungefär "redigering av ledarskapssystemet") skrivet av Esa Kukkasniemi. Esa är rektor i Vuorenmäen koulu i Kyrkslätt. Vi har följt varandra på Twitter i några år, men igår träffades vi för första gången, då jag skulle intervjua honom för en uppgift som hör till rektorsfortbildningen som jag går. Även om temat för intervjun var "Rektorn och ny teknik", så hann vi även diskutera hur ledarskapet i skolan är organiserat. Esas tankar är värda att lyftas fram på flera forum så jag kommer i två olika blogginlägg att kort berätta om några förändringar de gjort. Esas ursprungliga bloggtext hittar du här.

Om skolans team och samplanering:

I sitt inlägg skriver Esa att de i Vuorenmäki alltid strävat efter ett delat ledarskap. Han menar att innovationer uppstår i en sådan arbetsmiljö där hierarkierna är låga och där det är tillåtet att misslyckas.

De har två olika typer av team: pedagogiska team och årskursteam. De pedagogiska teamen är fyra till antalet:

1. läroplansteamet (skriver och utvecklar skolans läroplan)
2. digiteamet (letar efter nya sätt att använda IKT i undervisningen och delar med sig av sina upptäckter till resten av kollegiet)
3. delaktighetsteamet (utvecklar skolan så att elevernas röst hörs allt mer i skolans verksamhet)
4. hållbar utveckling-teamet (som även jobbar med utomhuspedagogik)

Årskursteamen har enbart en målsättning. Deras uppgift är att komma på nya idéer för samarbete inom årskursen och mellan årskurser samt att överkomma hinder som står i vägen för samarbetet.

Även de pedagogiska teamen har sina egna, bindande målsättningar. Varje team har enbart tre målsättningar som alla hänger tätt ihop med det pedagogiska arbetet i skolan.

Det som för mig känns revolutionerande i deras nya system är att rektorn vågat slopa nästan all kontroll som har med antalet samplaneringstimmar att göra. Esa berättade i början av läsåret att det enda som man kommer att följa upp är att målen för arbetet i teamen uppfylls. Han är inte intresserad av om målen uppfylls på 10 eller 100 timmar. Det som är väsentligt är att verksamheten är i linje med målsättningarna.

Jag vet att många lärare allt mer upplever att de har tidsbrist. Timmarna på dygnet räcker helt enkelt inte till för allt som ska göras, eftersom lärararbetet under årens lopp fått mer och mer komponenter utan att något tagits bort. Man upplever att man inte längre har kontroll över sin egen tid, utan att det är någon annan som styr över den.

Jag tror att de i Vuorenmäki har hittat en lösning på problemet med tidsbrist. Att teamen nu får själv välja när de träffas och hur de jobbar ger en känsla av frihet. Samtidigt ökar ansvaret, men det ansvaret tar många lärare säkert gärna på sig då de känner att rektorn har tillit till sina medarbetare.

Esa sade det så väldigt bra: Opettajat ovat koulutettuja, oman alansa huippuasiantuntijoita. Asiantuntijaorganisaation johtamisen tulee perustua luottamukseen, sillä ei asiantuntijoita voi johtaa käskyttämällä. Dvs. lärarna är experter/sakkunniga på sitt område och att leda en organisation som består av sakkunniga måste basera sig på tillit. Man kan inte leda sakkunniga genom att befalla.

I mitt följande inlägg kommer jag att berätta hur de i Vuorenmäki ändrat på arbetsuppgifterna för medlemmarna i ledningsgruppen för att åstadkomma ett mera delat ledarskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar