4 nov. 2014

Utbildningsledarskap, del 2

Skrev för drygt ett år sedan om att jag anmälde mig till fortbildningen "Utbildningledarskap, 25sp". Kursen fick så pass många deltagare att vi blev indelade i två grupper. Det första närstudietillfället hade vi i augusti och efter det har vi träffats en gång per månad. Nu på hösten har vi ledarskap som tema och på våren blir det förvaltning.

Hittills har fortbildningen varit intressant, tankeväckande och nyttig. Jag har fått en massa nya idéer och framtidsplaner, något som jag inte kanske ändå förväntade mig då jag anmälde mig till kursen. Jag var inte ens säker på om jag någon gång vill jobba som rektor.


Så många intressanta böcker om ledarskap - när hinner jag läsa alla?!

Kursuppgifterna och litteraturen jag bekantat mig med har fått mig att tänka i nya banor och jag vill definitivt testa på rektorsuppdraget någon vacker dag. En bidragande orsak till denna förändring av åsikt var att jag för några veckor sedan skuggade en rektor i två dagar i en för mig obekant skola. Det var nyttigt för mig att se ett annat sätt att leda en skola, skapa sin egen ledarroll och själv välja vad man vill prioritera i sitt rektorskap.

Det har varit aningen utmanande att hitta tid för att göra kursuppgifter och läsa kurslitteratur. Och då är jag ju ändå vårdledig - lyfter på hatten åt dem som klarar av att kombinera jobb, studier och familjeliv! För övrigt bestämde jag mig för att vara vårdledig hela detta läsår, vilket betyder att jag har tid att koncentrera mig på förvaltningsmodulen på våren, bli examinerad och sedan ta itu med ett nytt läsår som klasslärare, efter en paus på nästan tre år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar