22 okt. 2013

Att vara lärare i Finland

Finland och vårt skolsystem har redan länge intresserat omvärlden. Här lyckas våra elever, av olika anledningar, få bra resultat i PISA-test. Många rektorer, lärare, forskare och annat skolfolk har besökt vårt land för att få veta mera om det framgångsrika skolsystemet här.

För mig som lärare i Finland är det väldigt intressant att läsa och höra vad dessa pedagoger haft för tankar om våra skolor, pedagogiken och lärarutbildningen. Allt det som lyfts fram av pedagogerna "utifrån" är så självklart för oss, att vi antagligen inte ens funderar på det. Och det är just därför som det är så oerhört nyttigt för oss att bli bekanta med deras upptäckter.

Visst klagar vi också över vårt system: läroplanen kan kännas för ambitiös, vi har för lite resurser, vi har för få eller för många undervisningstimmar, vi har tidsbrist, det finns för få specialpedagoger eller assistenter. Listan kan göras lång, om man vill. Men när man får höra hur pedagoger från andra länder lyfter fram det goda med det finska skolsystemet kan man ändå känna sig ganska så nöjd över att få vara lärare just i Finland.

Det jag som lärare uppskattar väldigt mycket är den frihet jag har som pedagog. Läroplanen ger mig ramarna för det som eleverna förväntas lära sig, men jag får själv välja hur jag undervisar dem. Jag kan välja typen av arbetsformer och uppgifter utifrån det jag själv anser passa gruppen bäst. Jag måste inte göra prov åt eleverna, men ifall jag har prov, väljer jag själv vad jag vill kolla upp.

Något annat jag uppskattar högt är att man uppmuntras att fortbilda sig. Det har, åtminstone hittills, ofta funnits pengar för fortbildning och man har fått delta i många bra kurser och seminarier även under arbetsdagar. Fortbildningsdagarna är ofta väldigt givande och man får en hel del nya idéer till undervisningen.

Som en tredje aspekt vill jag nämna uppskattningen. Även om dagstidningar och media överlag skriker ut att lärarnas arbetsinsats inte uppskattas tillräckligt så skulle jag vilja påstå något annat. Visst kan en del föräldrar vara missnöjda: ibland har de en giltig orsak till sitt missnöje, ibland inte. Jag tror ändå att andelen missnöjda är en minoritet, men tyvärr är det de som hörs bäst. Samma gäller ju all negativ respons i alla branscher.

För mig blir dessa tre ord de som tydligast kommer fram då jag funderar över varför det är bra att vara lärare i Finland:

- Frihet (för att det finns tillit)
- Fortbildning (ökar motivationen och lusten att utvecklas och bli en bättre lärare)
- Uppskattning (från samhället, men även inom skolan, mellan elever, kollegor och chefer)

Här har ni en lista över några pedagoger som skriver eller skrivit på att insiktsfullt sätt om sina pedagogiska upptäckter i Finland:

  • Tim Walker (@timdwalk på Twitter), en lärare från Boston, som nu jobbar som klasslärare i grundskolan "Ressu" i Helsingfors, bloggar på http://www.taughtbyfinland.com/
  • Lucy Crehan (@lucy_crehan), en pedagog, som reser till åtta länder vars skolor och elever klarat sig bra i olika jämförelser, bloggar på http://www.insideclassrooms.com/
  • PennFinn-forskargruppen, som besökte Finland i mars 2013, har en blogg på http://pennfinn13.wordpress.com/ Bloggen kan ses mer som ett arkiv nu då det egentliga projektet är avslutat, men inläggen är definitivt läsvärda.
Dessutom har det gjorts bra dokumentärer om det finska skolsystemet, t.ex.:
  • Morgan Spurlock besökte finska skolor då han gjorde Inside man, part 4 - Education. Kan ses på YouTube http://youtu.be/EImgHIJQfc0 
  • The Finland Phenomenon, en dokumentär i fyra delar som försöker förklara varför det finska skolsystemet är det bästa i världen. Hittas på Youtube. 
I läroplanen för årskurs 2 står det att man ska bekanta sig med finlandssvenska författare. Då valde vi lärare självklart att bekanta oss med Tove Jansson och Mumin. Ett roligt och givande tema, inga prov eller test som avslutning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar