10 okt. 2013

Utbildningsledarskap, 25sp

Den senaste tiden har jag märkt av ett litet fortbildningsbehov hos mig själv. Jag har hållit ett öga på kurser i läs- och skrivpedagogik, specialpedagogik och informationssökning, men inte hittat något som varit lämpligt i just denna livssituation då jag är hemma med barnen. Det är otänkbart för mig att resa långa vägar till en annan kursort eller att ha många närstudietillfällen.

Förra veckan råkade jag se att CLL (Centrum för livslångt lärande) ordnar en fortbildning, Utbildningsledarskap, som jag haft i bakhuvudet. Fortbildningen ger rektorsbehörighet och mitt intresse är anmält. Nu är det bara att hoppas på att kursen får minst 12 deltagare. Ifall kursen blir av startar den i augusti 2014. Jag träder i tjänst i januari 2015, vilket betyder att jag under andra hälften av studierna både jobbar och studerar. Men, det ska väl gå an.

Jag vill ännu jobba som klasslärare, eftersom det är ett yrke jag trivs bra med och jag vet att jag ännu har mycket att lära mig (det har man väl alltid!). Men jag vet även att jag inte orkar jobba som klasslärare fram till pensionen utan att någonsin ha testat på något annat. Jobbet som biträdande rektor eller rektor skulle definitivt ge nya utmaningar. Ännu är det inte aktuellt, dock. Jag vill först få mera lärarerfarenhet och gå rektorsfortbildningen. Dessutom vill jag att barnen blir litet äldre, eftersom jag vet att jobbet som rektor är väldigt tidskrävande.

Kanske om tio år?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar