12 okt. 2013

Om jag blev permitterad

Om jag blev permitterad, skulle jag:

- tycka att mitt lärarjobb inte uppskattas och värderas tillräckligt. Det sägs att läraryrket är det viktigaste av alla yrken. Ifall det stämmer - hur kan någon då tänka sig att permittera lärare?

- undra hur de kommunala beslutsfattarna kan tro att man sköter undervisningen på ett läroplansenligt sätt om hälften av kollegiet är borta.

- undra hur de kommunala beslutsfattarna kan tro att man kan skapa en trygg skolmiljö och skoldag för eleverna om hälften av kollegiet är borta.

- definitivt inte göra upp ett vikarieprogram för den tiden jag är permitterad. Det skulle inte vara någon vits med det, eftersom jag inte får betalt för det och läraren, som blir tvungen att ta hand om min klass vid sidan om sin egen, inte skulle kunna följa programmet. Han/hon skulle ha fullt upp med att övervaka sin egen och min klass, sammanlagt ca 40 elever. Då kan man glömma det där med läroplansenlig undervisning i lämpligt stora grupper. Skolan skulle bli ett förvaringsställe.

- eventuellt ta emot kortare vikariat eller ett annat jobb i någon annan kommun, beroende på hur många permitteringsdagar det skulle bli.

Jag hoppas verkligen att kommunen inte permitterar lärarna. Ifall det trots allt blir så, finns det bra information om permitteringar på FSL:s hemsidor. Kolla här och här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar