16 jan. 2016

Från skog till vatten

Under tiden före och efter jullovet arbetade min klass med temat Skogen. Jag ställde upp målen tillsammans med parallellklasslärarna och de var:

- att känna igen och kunna namnen på en del av de vanligaste träden i våra finska skogar
- att känna igen och kunna namnen på en del av de vanligaste djuren i våra finska skogar
- att bekanta sig med allemansrätten och i stora drag veta vad man får och inte får göra i naturen

Sedan testade jag på att tillsammans med eleverna planera helheten. Hur gick det? En elev uttryckte det så här: "Det här är nog det svåraste du hittills bett oss att göra!" Och visst var det en utmanande uppgift efter enbart några månaders skolgång :D Men samtidigt väldigt nyttigt för eleverna att stanna upp och fundera över hur man egentligen lär sig något nytt.

En elev sade att vi kan läsa böcker, en annan att vi kan "googla", en tredje att vi kan gå ut i skogen och se på det vi ser runtomkring oss och fotografera det. Så vi kom fram till att vi ska läsa texter om djur och träd i faktaböcker, leta fakta på nätet, gå ut i skogen och se på naturen och fotografera. Eleverna skulle i par forska om ett träd och ett djur och slutprodukten skulle bli vår egen faktabok om träd och djur i finska skogar.

Under forskningens gång hade vi under vissa timmar elever från årskurs 6 som våra hjälplärare. Det var ett givande samarbete: sexorna blev medvetna om hur mycket de lärt sig sedan ettan och ettorna fick jobba effektivt tillsammans med äldre elever som forskat en hel del om olika teman under sin skolgång.

Jag tycker att klassens egen skogsbok blev fin och eleverna verkade också vara stolta över den. Under den sista temaveckan bekantade vi oss med allemansrätten genom att eleverna ute på skolgården fick ta ställning till olika påståenden och ställa sig på ett visst ställe beroende på om svaret var JA eller NEJ. Påståendena var i stil med: "Får du bryta av grenar från ett träd som växer?", "Får du lämna kvar skräp i en fin hög på grillplatsen?", "Får du plocka lingon?" osv.

Till sist hade vi en liten utvärdering med hjälp av ett bildspel som innehöll bilder på de träd och djur som eleverna forskat om. Utvärderingen gick bra! För att vi inte ska glömma allt det nya vi lärt oss kommer jag under våra kommande skogspromenader att ibland kolla om de ännu känner igen träden vi ser runtomkring oss.


Efter vår visit till skogen blev eleverna inspirerade av att "bygga ut" vår Sagoskog
som vi arbetar med i modermål och litteratur.
Nu kommer vi att inleda ett nytt tema, Vatten. Innehållet för temat är:
- Vad är vatten? Vi bekantar oss med och undersöker vattnets tre olika former: fast, flytande och gas.
- Var finns vatten? Olika vatten i hav och sjöar.
- Vattnets kretslopp

Målen är att eleverna:
- vet vattnets tre olika former (fast, flytande, gas)
- kan beskriva vattnets kretslopp med ord och bilder som stöd
- vet skillnaden mellan salt- och sötvatten
- har provat på att göra små experiment med vatten

Slutprodukten kommer att vara en kortfilm om vatten, som vi sedan kan lägga upp på skolans YouTube-kanal och i klassbloggen.

Detta tema kommer jag att planera och "styra upp" själv eftersom innehållet är svårare än det förra, men även nu får eleverna vara delaktiga på ett hörn då de planerar filmen. Ser framemot ett nytt och spännande tema tillsammans med ivriga och duktiga elever!

Edit 5.3.2016 Blev ingen kortfilm med eleverna, däremot knåpade jag ihop ett bildspel mha. vilket vi repeterade hela temat tillsammans. Vi gjorde flera experiment under temats gång, två av dem med sexor. En kortfilm om de experimenten kan ses här nedan. Ibland har vi så många kul grejer på gång att något måste lämnas bort. Ingen skada skedd, tid finns för att göra filmer och allt möjligt annat också. 

WinTwinning from Minttu Myllynen on Vimeo.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar