1 apr. 2013

Hemundervisning

Imorgon kommer jag att börja undervisa svenska åt två finskspråkiga elever. De är för tillfället i hemundervisning pga. inneluftsproblem i deras skola. När mamman till en av flickorna frågade mig ifall jag kunde hjälpa till, tyckte jag att det lät som en kul grej.

Jag har aldrig tidigare undervisat svenska som ett främmande språk, så det blir en intressant utmaning även för mig. Nu på våren kommer jag att ha sammalagt fem lektioner i svenska. Det är inte mycket, men en del hinner man ändå göra. Det visade sig att eleverna inte använt IT i undervisningen. Därför kommer de även att få jobba ganska mycket på datorer i samband med svenskundervisningen.

Det preliminära upplägget ser ut så här:

- Eleverna skapar egna rollfigurer åt sig. De hittar på figurens ålder, utseende, familj, hem, skola, hobbyn osv.

- De får rita sin figur och välja kläder åt den.

- De fotograferar sina rollfigurer och skriver om dem i ett ordbehandlingsprogram. Vi använder oss av ordlistor på webben, jag hjälper till med grammatiken.

- Bilderna och texterna publiceras i denna blogg, ifall flickorna och deras föräldrar går med på det. 

- Eleverna presenterar sina rollfigurer för mig och varandra.

Kläder och accessoarer till rollfigurerna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar